Algemene voorwaarden

Hier komt een opsomming van de algemene voorwaarden